CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Chương trình dành cho nhân sự

Chương trình dành cho nhân sự

ỨNG DỤNG TÂM LÝ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Tâm lý học là một môn khoa học được ứng dụng ở rất nhiều lãnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, tư vấn…và đặc biệt ngày nay các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến tâm lý ứng dụng trong doanh nghiệp từ việc tuyển dụng nhân viên, phát triển nhân viên, phát triển đội ngũ lãnh đạo, động viên nhân viên, giải quyết xung đột trong doanh nghiệp cho đến việc sa thải nhân viên… Chính vì thế mà tâm lý học ngày càng trở thành một công cụ không thể thiếu cho tất cả những ai đang làm công việc quản trị nguồn nhân lực (HR Management). Đến với khóa học “Ứng dụng các công cụ Tâm lý trong Quản trị nguồn nhân lực“, các học viên sẽ được tìm hiểu một số các công cụ tâm lý hiện đang phổ biến và các ứng dụng thực tiễn trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, tư vấn giải quyết xung đột và đặc biệt là trong việc xây dựng con đường nghề nghiệp (career path) cho các nhân viên triển vọng của công ty.

Nội dung chương trình huấn luyện (1/2 ngày)

1. Điểm qua các công cụ tâm lý được sử dụng phổ biến hiện nay. Các lưu ý cần thiết khi sử dụng các công cụ tâm lý. Một số nét chính về các công cụ tâm lý:

  • MBTI
  • DISC
  • Psycho – Geometrics (Tâm lý – Hình Học)

2. Trải nghiệm thực tế với công cụ Tâm lý – Hình học (Psycho – Geometrics) và ứng dụng vào việc:

  • Tư vấn cho các phòng ban trong công ty về việc sắp xếp làm sao có thể tối ưu hóa nhân sự hiện có
  • Tư vấn cho các phòng ban về việc xây dựng nhóm làm việc đoàn kết, hiệu quả
  • Ứng dụng tâm lý vào việc tư vấn giải quyết các xung đột giữa các nhân viên, cũng như giữa các phòng ban trong công ty)

3. Giới thiệu công cụ đánh giá “Trí tuệ cảm xúc” (Emotional Intelligence) và đặc biệt đưa ra các câu hỏi thích hợp để tuyển chọn được các nhân viên có chỉ số cảm xúc cao (EQ).

4. Giới thiệu công cụ “Xác định giá trị cá nhân” để có thể chọn người kế thừa phù hợp (successor) và xây dựng con đường nghề nghiệp (career path) cho đội ngũ kế thừa.