CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Giao tiếp khéo léo, ứng xử tinh tế

Giao tiếp khéo léo, ứng xử tinh tế

Mục tiêu huấn luyện

Sau khóa học, học viên có thể:

  • Nhận biết các kiểu giao tiếp và thế mạnh của mình trong giao tiếp
  • Biết cách giao tiếp với mọi người hiệu quả hơn, tự tin hơn
  • Biết điều chỉnh cảm xúc và ứng biến trong các tình huống khác nhau khi giao tiếp

Nội dung chương trình huấn luyện

1. TÌM HIỂU CÁC KIỂU GIAO TIẾP

  • Nhận biết kiểu giao tiếp của bạn và của người khác
  • Nhận biết thế mạnh của bạn trong giao tiếp và những điều cần học hỏi thêm

2. ĐIỀU CHỈNH CẢM XÚC KHI GIAO TIẾP

  • Nhận biết cảm xúc của bản thân
  • Nhận biết những nguyên nhân khiến bạn nổi nóng
  • Kiểm soát cảm xúc của bạn trong giao tiếp và ứng xử hàng ngày

3. GIAO TIẾP KHÉO LÉO, ỨNG XỬ TINH TẾ

  • Truyền đạt chính xác những gì bạn muốn truyền đạt, tránh hiểu lầm
  • Khéo léo hơn nhưng “vẫn là mình”
  • Điều chỉnh cách giao tiếp, ứng xử của bạn để dung hòa được với người khác và ứng biến tùy hoàn cảnh
  • Nhạy bén “đọc” ngôn ngữ không lời để nắm bắt cảm xúc, suy nghĩ và hành động của những người chung quanh chính xác hơn