CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Kỹ năng quản lý cơ bản

 • Ngày diễn ra

  03-06-2015

 • Thời lượng

  08:30 - 17:00

Học phí

1.500.000 VND

Kỹ năng quản lý cơ bản

Mục tiêu huấn luyện

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Áp dụng một số kỹ năng, phương pháp xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ và khuyến khích tạo động lực cho các nhân viên của mình
 • Phát huy tối đa năng lực và những đóng góp của nhân viên qua việc ủy thác cho nhân viên
 • Áp dụng các kỹ năng giúp phát triển nhóm gắn kết, làm việc hiệu quả để đạt mục tiêu mong muốn
 • Giao tiếp hiệu quả & xây dựng các mối quan hệ tích cực với nhân viên

Chương trình huấn luyện (1 ngày)

1. VAI TRÒ CỦA MỘT QUẢN LÝ

  • Trải nghiệm của bạn
  • Vai trò của một quản lý

2. QUẢN LÝ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TỪNG NHÂN VIÊN

  • Xây dựng mục tiêu
  • Phát triển nhân viên
  • Hướng dẫn nhân viên
  • Động viên nhân viên
  • Đánh giá nhân viên

3. PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN QUA VIỆC ỦY THÁC HIỆU QUẢ

  • Các trở ngại trong việc ủy thác
  • Lợi ích của việc ủy thác
  • Các bước cần thiết khi ủy thác

4. ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

  • Điểm qua các lý thuyết về động viên
  • Các phương pháp động viên nhân viên
  • “Chìa khóa vàng” giúp động viên nhân viên hiệu quả

5. QUẢN LÝ NHÓM HIỆU QUẢ

  • Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
  • Vai trò của các thành viên trong nhóm

Phương pháp huấn luyện

  • Trình bày
  • Hoạt động nhóm
  • Trò chơi
  • Thực hành
  • Huấn luyện bằng tiếng Việt

Lịch huấn luyện

  • Khóa học sẽ được tổ chức trong 1 ngày
  • 08:30 – 17:00, thứ 4 ngày 03/06/2015
  • Lịch huấn luyện:

08:30 – 10:00        Huấn luyện
10:00 – 10:15        Giải lao
10:15 – 12:00        Huấn luyện
12:00 – 13:30        Nghỉ trưa
13:30 – 14:45        Huấn luyện
14:45 – 15:00        Giải lao
15:00 – 17:00        Huấn luyện

Đăng ký