CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Thu phục lòng người – Lãnh đạo thành công

Thu phục lòng người – Lãnh đạo thành công

Dù bạn là người đứng đầu một công ty hay chỉ là người dẫn dắt một phòng ban trong công ty nhưng nếu nhiệm vụ của bạn là tạo ảnh hưởng tích cực, giúp mọi người đạt được các mục tiêu chung của công ty thì bạn đã là nhà lãnh đạo. Vì thế, dù lãnh đạo ở cấp độ nào thì việc lãnh đạo hiệu quả luôn ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của một công ty.

Tuy nhiên, lãnh đạo là công việc của mỗi một cá nhân và vì thế mỗi nhà lãnh đạo đều có những phong cách riêng biệt. Có người lãnh đạo theo cách động viên, tạo cảm hứng để giúp nhân viên đạt mục tiêu, có người lại dẫn dắt nhân viên theo một kế hoạch được phát triển rất cẩn thận và chắc chắn, có người lại luôn thử thách nhân viên, giúp nhân viên không ngừng đạt những mục tiêu ngày càng cao…. Vậy phong cách lãnh đạo nào là tốt nhất? Điều này còn phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể và lãnh đạo hiệu quả phải biết ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng con người và trong các tình huống khác nhau.

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên có thể:

  •  Khám phá bản thân, xác định điểm mạnh, điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của mình
  •  Hiểu nhân viên và những điều quan trọng trong cuộc sống cũng như công việc của họ
  •  Động viên nhân viên, ủy thác “đúng người, đúng việc”
  •  Phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên hiệu quả
  •  Ứng biến và linh hoạt áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp với từng nhân viên và trong các tình huống khác nhau

Nội dung chương trình huấn luyện

  •  Xác định tính cách của bạn bằng công cụ Tâm lý – Hình học
  •  Xác định phong cách lãnh đạo của bạn
  •  Khám phá điểm mạnh và điểm yếu trong phong cách lãnh đạo của bạn
  •  Ứng dụng phương pháp lãnh đạo linh hoạt để hiệu quả hơn trong việc:
    • Động viên nhân viên
    • Phát triển con đường sự nghiệp cho nhân viên
    • Xây dựng quan hệ tích cực với nhân viên
    • Ủy thác “đúng người, đúng việc”