CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Đào tạo

Đào tạo public/Đào tạo in-house/Tư vấn đào tạo

Đào tạo

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về đào tạo từ các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương, T&C Việt Nam đã, đang và sẽ luôn chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội trên thế giới và trong khu vực, nhằm thiết kế các hoạt động đào tạo giúp các tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho việc hội nhập, cạnh tranh và phát triển cùng thời đại.

Là một doanh nghiệp nhỏ, T&C Việt Nam lựa chọn hướng đi riêng – chú trọng vào chất lượng và uy tín. Chúng tôi tự hào vì có sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam.

T&C Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo trong nhiều lĩnh vực  bao gồm:

  • Công nghệ thông tin
  • Giao tiếp trong kinh doanh
  • Kế toán
  • PR & Marketing
  • Lãnh đạo
  • Luật
  • Nhân sự
  • Quản lý
  • Tài chính
  • Tâm lý
  • Thuế
  • Truyền thông
  • Văn hóa doanh nghiệp & Hành vi tổ chức
  • Xây dựng thương hiệu

Đào tạo Public

Đào tạo In-house

Tư vấn đào tạo