CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Giảng Viên

Nguyễn Thị Minh Tâm

Giảng viên

Chuyên viên Tư vấn Tâm lý – Hình học được ủy quyền Duy Nhất tại Việt Nam/Chuyên viên Tư vấn Phát triển Nghề nghiệp (Certified Career Coach)/Chuyên viên MBTI Chứng nhận Toàn cầu/Chuyên viên Huấn luyện – Diễn giả

Lê Thị Thu Hằng

Giảng viên

Phó giám đốc – Giảng viên – Tập huấn viên về Giao tiếp trong Kinh doanh, Kỹ năng Làm việc, Chuyên nghiệp/Chuyên viên huấn luyện về phát triển năng lực lãnh đạo cho thanh niên và sáng kiến cộng đồng/Cố vấn về thiết kế và quản lý dự án phát triển

Nguyễn Khoa Cát

Giảng viên

Giảng viên của các khóa huấn luyện kỹ năng mềm/Chuyên gia trong lãnh vực Chế Bản (Prepress)/20 năm kinh nghiệm giảng dạy và huấn luyện tại nhiều trường