CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Bùi Kim Tuyến

Bùi Kim Tuyến

Cảm thấy tâm hồn mình thoải mái hơn, vơi đi được nỗi buồn. Sẽ vận dụng vào thực tế công việc và cuộc sống, hiểu mình và hiểu người khác sẽ làm cho cuộc sống luôn tốt đẹp hơn.

Bưu điện Long An