CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Bùi Thành Nhân

Bùi Thành Nhân

Qua chương trình mình biết nhiều về mình cũng như những người thân mình hơn, mình thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.

Giám đốc nhân sự – Công ty CP Nippon Con Heo Vàng