CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Đặng Vĩnh Lượm

Đặng Vĩnh Lượm

Nội dung lớp học rất thú vị và bổ ích cho tất cả mọi người. Sau khi tiếp thu kiến thức do chuyên viên hướng dẫn, tôi đã nhận thức được những sự việc mà trước đây tôi chưa lý giải và hiểu biết được. Tôi sẽ giới thiệu cho nhiều người tham dự khóa học này.

Giám đốc – Công ty CP DV Kỹ thuật giải pháp An Gia