CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Đỗ Ngọc Vân Anh

Đỗ Ngọc Vân Anh

Rất hay, bổ ích, làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Qua khóa học tôi biết quan sát và nhìn nhận vấn đề, biết được điểm mạnh và khắc phục nhược điểm của bản thân.

Nhân viên kinh doanh – Công ty TNHH Khải Thiên