CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyên

Tâm lý – Hình học rất hữu ích với tôi. Khóa học giúp tôi nhận ra ưu khuyết điểm của mình và cách tôi có thể hòa đồng, hiểu người khác tốt hơn. Cảm ơn!.

Team Leader – Restaff