CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Huỳnh Thị Anh Thư

Huỳnh Thị Anh Thư

Đây là một chương trình rất bổ ích cho mọi người, giúp mình hiểu rõ bản thân và người khác, giúp mọi người thành công hơn trong công việc và hạnh phúc với chình mình trong mọi hoàn cảnh.

Trưởng phòng HCNS – Công ty TNHH Dyechem Alliance