CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Hà Anh Phương

Lê Hà Anh Phương

Bản thân sẽ giao tiếp và ứng xử khác đi, tinh tế hơn hiện nay.

Tổ trưởng – Bưu điện An Giang