CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Thế Hùng

Lê Thế Hùng

Nhận ra được tính cách của mình, chắc chắn sẽ giúp em gặp hái được nhiều thành công hơn.

Sinh viên – ĐH Tôn Đức Thắng