CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Thị Bích Hạnh

Lê Thị Bích Hạnh

Sau khóa học, tôi nghiệm ra nhiều điều và tôi đã thay đổi rất nhiều.

HR staff – Cung Ứng Nhân lực Việt