CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Thị Dung

Lê Thị Dung

Rất cần thiết và hữu ích cho công tác quản trị nhân sự.

Nhân viên nhân sự – Công ty TNHH liên doanh Topcake