CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Thị Hồng Phượng

Lê Thị Hồng Phượng

Qua khóa học em biết được thêm nhiều điều về bản thân và hiểu những người xung quanh hơn, làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Em sẽ tập chấp nhận người khác, đặc biệt là những người có tính cách trái ngược với mình.

Supervisor