CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lý Thanh Nga

Lý Thanh Nga

Thiết thực, thay đổi một số tính cách, vui, cô rất tâm lý.

Phó giám đốc – Công ty CP Chào Thế Giới