CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Mai Thị Kim Anh

Mai Thị Kim Anh

Chương trình này rất tốt cho tâm lý mỗi người, thông suốt những suy nghĩ tiêu cực.

Nhân viên – Doanh nghiệp tư nhân Quốc Toản