CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Ngô Thị Bích Ngân

Ngô Thị Bích Ngân

Tôi rất hài lòng về khóa học Tâm lý Hình học. Nhờ có khóa học này mà tôi biết: Tôi là ai!.

Kiểm soát viên – Ngân hàng VIB