CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Duy Thắng

Nguyễn Duy Thắng

Khóa học và yếu tố tâm lý tiếp cận với nhau về hình học và đã được trình bày bởi một giảng viên có chuyên môn sâu với ngôn từ đơn giản, ví dụ cụ thể gần gũi đã thay đổi cách nhìn của cá nhân tôi trong cách hành xử hàng ngày, hàng giờ của tôi với gia đình với nhân viên và với tập thể mà tôi đang sinh hoạt. Chân thành cảm ơn!

Giám đốc – Công ty TNHH TM XNK Khang Gia