CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Minh Loan

Nguyễn Minh Loan

Qua chương trình này diễn giả giảng rất hay, trước tiên mình nhìn được tính cách của bản thân. Qua đó cũng áp dụng trong công ty tìm hiểu tính cách của nhân viên trong công ty mình.

Quản lý sản xuất – Công ty TNHH MTV NSK Viet Nam