CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn

Khóa học sáng tạo, thú vị với nhiều ý tưởng mới lạ và rất có ích cho bản thân tôi.

Nhân viên Kinh doanh – Công ty Tiến Phát