CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Mai Anh

Nguyễn Ngọc Mai Anh

Khóa học rất có ích cho mọi người, không chỉ giúp tôi hiểu rõ mình hơn mà còn cải thiện các mối quan hệ, giúp ích cho công việc, cuộc sống. Giảng viên giảng thuyết phục.

Phó phòng – Phần mềm Quang Trung