CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Phú Hữu

Nguyễn Phú Hữu

Khóa học giúp tôi rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống và con người, giải quyết những thắc mắc về tính cách của bản thân và những người xung quanh.

Giám Đốc