CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Lâm

Nguyễn Thanh Lâm

Hữu ích trong quản lý và đời sống gia đình, bạn bè.

Giám đốc sản xuất – Công ty Kawarin