CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Thanh

Nguyễn Thanh Thanh

Chương trình này tôi rất thích và rất bổ ích tốt cho công việc công ty và tinh thần cho tôi. Cảm ơn rất nhiều.

Phó giám đốc – Công ty TNHH TV Mokoshingekitai