CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thế Cường

Nguyễn Thế Cường

Theo tôi, khóa học này thật sự mang lại nhiều cảm xúc, nhiều cảm nhận hơn trong cuôc sống, nhất là với những người xung quanh. Khóa học đã làm tôi nhận thức được thế nào là tâm lý con người . Xin cảm ơn chuyên viên đã truyền cho tôi ngọn lửa trong cuộc sống.

Trưởng phòng kinh doanh