CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Bích Hằng

Nguyễn Thị Bích Hằng

Khóa học giúp đánh giá người khác và bản thân mình chính xác hơn. Hiểu để giao việc một cách hiệu quả.

Giám đốc – Smartviet