CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Bích Khuê

Nguyễn Thị Bích Khuê

Qua khóa học, tôi cảm thấy con người đơn giàn hơn, dễ dàng tập trung vào tính cách và quan điểm con người để dễ dàng hòa hợp hơn.

Giám đốc thương hiệu – Yoga Trái Tim Vàng