CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Kim Vân

Nguyễn Thị Kim Vân

Ý nghĩa, nhận ra cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giám đốc – Công ty Long Trường Phát