CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

Khóa học giúp tôi hiểu thêm về bản thân và những người xung quanh, từ đó cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhân viên Marketing – Công ty Quốc Tế Nam Sơn