CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Thanh Loan

Rất bổ ích, vì đã làm thay đổi cách nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống và công việc.

Phó giám đốc – Bưu điện Long An