CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân

Có thêm nhiều kinh nghiệm trong cách ứng xử với mọi người, biết được điểm yếu của mình để khắc phục, biết cách nhận biết người khác hơn để có cách tiếp xúc cho phù hợp.

Chủ tịch công đoàn – Bưu điện Long An