CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Thiện Lập

Nguyễn Thiện Lập

Buổi học có giá trị quá! Từ nội dung bài, người truyền đạt, âm thanh, ánh sáng, quà tặng, phòng học, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ. Tôi sẽ quay lại và giới thiệu với người quen.

Giám đốc – Bambu Decor