CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Văn Nhân

Nguyễn Văn Nhân

Khóa học giúp tôi nhận định rõ bản thân, nâng cao cách nhìn người xung quanh và hiểu họ hơn.

Nhân viên – Carnival Tours