CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Văn Quang

Khóa học rất tuyệt vời, học hỏi được tâm lý về hình học đoán được tính cách mỗi người và kết hợp lại với nhau để tốt hơn trong cuộc sống.

Giám đốc – Công ty TNHH giải pháp tiếp vận toàn cầu