CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Phạm Thị Thúy Hằng

Phạm Thị Thúy Hằng

Khóa học rất hay, tôi đã nhận ra được tính cách bản thân mình chính xác. Trong suốt buổi học tôi còn nghĩ đến những người thân, bạn bè và đồng nghiệp mình hình gì. Tôi nghĩ sẽ ứng xử tốt và thành công hơn sau khóa học này. Cảm ơn cô Minh Tâm rất nhiều.

Chuyên viên thuế – Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan Nước ngoài (Fosco)