CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Phan Thu Hòa

Phan Thu Hòa

Rất cần thiết cho xã hội hiện nay để tạo được nhiều nhân tố tích cực cho xã hội, nên công ty cần mở rộng nhiều hơn về dịch vụ này.

Phó Giám Đốc Hưng Gia Phúc