CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Tạ Minh Quân

Tạ Minh Quân

Khóa học rất hay và bổ ích. Nội dung học có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề từ đời sống đến giao tiếp, công việc. Mọi người, đặc biệt là những người quản lý, đi làm nên học qua nội dung của khóa học này.

Giám đốc phát triển kinh doanh – Hoàng Long Cargo