CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Tô Thị Ngọc Huyền

Tô Thị Ngọc Huyền

Sau khi hoàn tất khóa học, tôi cảm thấy tự bản thân mình có thể tạo ra những góc nhìn mới cho những gì đã xảy ra trong cuộc sống, cũng như lý giải được những mâu thuẫn của bản thân mình với người khác và với chính mình.