CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trịnh Thị Diễm Châu

Trịnh Thị Diễm Châu

Khóa học rất bổ ích, có nhiều ý nghĩa giúp cho mọi người hiểu được mình và những người xung quanh từ đó xây dựng xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.

Giám đốc – Công ty CTA Handicraft