CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Trương Thị Ngọc Xem

Trương Thị Ngọc Xem

Có cái nhìn chín chắn hơn và hướng cho mình biết kết hợp các tính cách con người để hoạt động phối hợp theo nhóm tạo ra tính cách hoàn thiện, thực hiện công việc đạt kết quả cao.

Kế toán trưởng – Bưu điện Long An