CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Võ Thị Kim Chi

Võ Thị Kim Chi

Đúc kết được nhiều kinh nghiệm từ cách giao tiếp, ứng xử, nhìn nhận được bản thân và mọi người xung quanh. Sẽ áp dụng trong những ngày sắp tới.

Nhân viên – Bưu điện Long An