CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Đặng Nguyễn Phương Anh

Đặng Nguyễn Phương Anh

Nội dung khóa học rất thu hút và mới lạ, độc đáo, trang thiết bị tốt, không gian học tạo cảm giác thoải mái.

Assistant to Regional HR Director – Accor Hospital