CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Hồ Đức Hồng Loan

Hồ Đức Hồng Loan

Rất hữu ích và có giá trị thực tế.

Chuyên viên chăm sóc khách hàng – Công ty CP Long Hậu