CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Quốc Anh Tuấn

Lê Quốc Anh Tuấn

Tôi thấy khóa học rất hay. Giúp cho tôi hiểu thêm về bản thân. Mở ra cách nhìn nhận sự việc tích cực hơn.

Lập trình viên – Công ty TMHH phần mềm Nguồn Việt