CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lê Thị Ngọc Vân

Lê Thị Ngọc Vân

Hay và bổ ích. Khóa học giúp em hiểu rõ tính cách mình hơn và có cái nhìn thông cảm hơn với người khác.

Kế toán – Công ty TNHH TM Quốc tế Trường Phát