CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lưu Thị Thảo Nguyên

Lưu Thị Thảo Nguyên

Qua khóa học tôi hiểu được trong cuộc sống có rất nhiều hình, mỗi hình đều có hay, có dở, không có hình nào là hoàn hảo cả.

Designer