CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG T&C VIỆT NAM

Lưu Tuấn Khánh

Lưu Tuấn Khánh

Mình thấy thoải mái hơn khi nhìn ra được con người thật của mình. Và điều quan trọng và biết mình còn thiếu gì để hoàn thiện bản thân.

Giám đốc – Công ty TNHH Phần mềm rồng Chân Á